Ledarskap

Framgångsrikt förändringsarbete - Artikel från Insightlab.

Ilpo Axenhus, f.d. platschet på CEJN i Lönsboda och numera supply chain manager på Frödinge:

Kvartalsrapport... det begriper väl inte en vanlig svarvare?

Under åren 2007 till 2011 arbetade Ilpo Axenhus som platschef på CEJN i Lönsboda. Under dessa år blev fabriken avsevärt effektivare. En traditionellt hierarkiskt styrd organisation utvecklades till en självmotiverad lärande fabrik. Här berättar Ilpo om hur förändringen genomfördes.

Den tredje faktorn

Det är med förvåning som man iaktar hur många som är felplacerade i arbetslivet. Tyvärr finns det otaliga exempel på t ex dåligt Ledarskap som skapar fantastiska prestationsförluster och samhällsförluster i form av uteblivet resultat. Det makalösa är också att detta verkar få pågår helt ohämmat. Avsaknaden av självkritik i chefsleden lyser med sin frånvaro. Istället verkar tesen om Chefen = den mest kompetenta och duktigaste medarbetare vara fast cementerad åtminstående hos Chefer själva..tyvärrr...

Ledarskaps citat

Hemligheten med framgång är att veta hur man ska förmå andra att ändra sej.

En chef måste man följa, en Ledare vill man följa.

Det är stor skillnad mellan att vara dirigent och solist.

De stora Ledarna är de som får de små att känna sej större.

Som Ledare kan man antingen ge energi eller ta energi.

Att fatta beslut när alla fakta är kända är inte Ledarskap...det är bokförning.

Dit nålen går följer tråden snällt efter.

Ledare är den som förstår att göra sig själv överflödig.

Priset för Ledarskap är att bli kritiserad.

Boktips

Se möjligheter - bli en framgångsletare. Av Bosse Angelöw

Drivkraft - den överraskande sanningen om vad som motiverar oss. Av Daniel Pink

Företaget Annorlunda. Av Ricardo Semler

Investera i din medarbetare

Att sätta ihop en team kräver eftertanke. Att enbart gå på begåvning som gällande kriterie kan skapa problem. I värsta fall får man ett s.k Apolloteam.

Apolloteam observerades djupgående vid Henley då man studerade företagsspel (EME) som sammansatta team (6-8 personer) deltog i . När man medvetet satte hop team med högpresterande medlemmar som bevisligen var intelligenta och framgångsrika så fungerade inte teamet som enhet speciellt bra.

Av 25 konstruerade team vann endast 3. Ofta kom dom 6:a av deltagande 8 lag  ( 6 ggr). Fyra ggr kom dom på fjärde plats.

Morgondagens Vinnare

Att skapa en meningfull kultur.

Bygga en kultur av Mening är att föra både själ och hjärta i handling.

Företagskultur

Kunskaper och färdigheter räcker inte längre för att skapa hållbart värde i företag och organisationer.

Framför allt behöver vi engagerade, företagande och produktiva anställda som brinner för sitt arbete, liksom ett mer äkta ledarskap, som har kapacitet att dra fram kvaliteterna i varje anställd.

I en stark kultur är är energinivån hög och människor i stark harmoni med verksamhetens mål.

Ledarkvalite?

Allför ofta ser man det klassiska misstaget att duktiga specialister befodras till chefer med följd till att företag och organisationer ,i bästa fall ,stagnerar i sämsta fall degenererar.

Duktiga tekniker sätts som chefer därför att... dom är duktiga på teknik?....dubbelt slöseri..kasta bort en begåvad projektledare/specialist och samtidigt få en dålig Ledare.....

Paradoxalla säger ingen säger nej.

Teknikern är smickrad över att,som han och omgivningen ser det bli befodrad.

Processer kräver hög acceptancs

Förändringar är bland det svåraste att jobba med. Omgivningen är olika processer.

Tänkvärt: Är processen effektiv? Är den rätt? Handhas den av rätt människor?..Ska något rättas till?

Speciellt bör man lägga märke till all exinformation. Ju tydligare man kan identifiera den Ex information som finns i givna situtioner desto klarare finner man nya lösningar och perspektiv på processen.Kvalitet i beslutsunderlaget ökar.

Brist på Feedback och Ledarskap

Bristen på feedback skapar onödiga störningar i form av frustation och förluster. förluster i energi och engagemang hos alla människor oavsett var i organisationen man arbetar.

Men att ge feedback är inte en av dom enklaste sakerna i ledarskapet. Detta är dessutom inte något som man kan läsa in i en bok och tro att det sedan bara är att gå ut och göra det.

Rätt använd är feedback dock ett av dom starkaste korten i Ledarskap verktygen.

Utveckling med feedback II

Återkommer till ämnet feedback. Bristen av erkännande för det man gör skapar otrolig onödiga slitningar och bildar en perfekt grund till byggandet av revir och spekulation.

Om inte den personen/Organisationen som verkligen har gjort ett bra jobb får ett erkännande så skapas inte bara frustation hos den presterande utan även så bygger man sakta men säkert upp en likgiltighet för nästa utmaning eftersom det spelar ingen roll vilken prestation man åstadkommer efterom inget erkännande/belöning erhålls ändå.

Utveckling med Feedback

Bristen på feedback skapar onödiga störningar i form av frustation och förluster. förluster i energi och engagemang hos alla människor oavsett var i organisationen man arbetar.

Men att ge feedback är inte en av dom enklaste sakerna i ledarskapet. Detta är dessutom inte något som man kan läsa in i en bok och tro att det sedan bara är att gå ut och göra det.

Rätt använd är feedback dock ett av dom starkaste korten i Ledarskap verktygen.

Må Bra---Bra resultat..Varför har vi slutat vi tro på detta...?

Varför har Ledarskapet slutat tro på sambandet mellan Må bra-Bra resultat?

Det är väl självklart för dom flesta att om man mår bra så brukar man prestera på topp. Ta t ex idrott. Dom som mår bra presterar resultat.Man kan vara hur vältränad som helst och ha den bästa utrustningen men om man inte mår bra så kommer inte resultaten. Ett strålande exempel på detta var ju Fotbollspelaren Torbjörn Nilsson i IFK Göteborg. Trots dom bästa förutsättningar lyckades han aldrig utomlands då han inte trivdes,men i IFK gick det strålande...

TOA - 22

Det otroliga slöseriet med toabesök på arbetstid måste stävjas. För att underlätta effektiv toalett utnyttjande kommer följande standard att införas in dom flesta större företagen,

Självkänsla och Självförtroende= Självtillit

Min syn på:

Självkänsla.
Uppskattning för den du är.
Självförtroende.
Uppskattning för vad du presterar.

Detta leder till Självtillit som i sin tur leder till ökade möjligheter att gå vidare med utvidgningen av utvecklingscirklen. För att komma vidare med gruppers eller individers bidrag till organisationens utvecklinge borde det vara självklart att se:

Nulägesanalys för TEAM

Har sammanställt en enkel mall som kan vara bra att använda vid en nulägesanalys av startläge TEAM.

Värdera varje punkt mellan 1 till 6

Laganda.

  1. Många låter sej påverkas av de mest positiva.
  2. Konflikter synliggörs och behandlas aktivt.
  3. Vi tar tillvara dom positiva sidorna hos varandra.
  4. Vi ger utryck för trivsel.
  5. Vi vågar uttrycka åsikter och önskningar.
  6. Många använder Medarbetare och Ledare för att utvecklas.

Lagarbete

Möteskvalite

Enkla tips för bra möteskvalitet.

  • En mötesledare
  • En som skriver
  1. Syftet med mötet?
  2. Vad vill mötet uppnå?

VAD   Innehåll och Agenda klara i förväg.

SYFTE  Vad ska vi uppnå med mötet?

HUR      Formen

AGERANDE   Vem leder?,Vem Deltar och VARFÖR?

Slutligen. Kalla inte för många till möten.Det bli bara  oklarheter när en del sitter på möten utan att tillföra något. 

Sidor