Investera i din medarbetare

Inlagt av ilpo fre, 17-06-2011

Att sätta ihop en team kräver eftertanke. Att enbart gå på begåvning som gällande kriterie kan skapa problem. I värsta fall får man ett s.k Apolloteam.

Apolloteam observerades djupgående vid Henley då man studerade företagsspel (EME) som sammansatta team (6-8 personer) deltog i . När man medvetet satte hop team med högpresterande medlemmar som bevisligen var intelligenta och framgångsrika så fungerade inte teamet som enhet speciellt bra.

Av 25 konstruerade team vann endast 3. Ofta kom dom 6:a av deltagande 8 lag  ( 6 ggr). Fyra ggr kom dom på fjärde plats.

Det var förvånande att team med så begåvade deltagare kunde prestera så dåligt resultat.Dessa Apolloteam ägnade mycket tid till att föra ofruksamma diskussioner där alla försökte övertyga varandra om sina egna välgrundade åsikter.Ingen verkade lyckas eller bli omvänd av någon annan. Däremot hade alla väldigt lätt för att se andra brister och svagheter vilket ledde till att man inte kunde finna samstämmighet i gruppbesluten.

För den som är intresserad rekommenderas boken Management Teams  Av Meredith Belbin.

Redan denna insikt visar att om man inte skapar samstämmighet mellan team och medarbetare så kompenseras detta inte av enbart begåvning och intelligens. Det finns djupare mekanismer som driver framgångsrika team och företag. Kultur och kärnvärderingar är sådana mekanismer som lätt försummas i Ledarskapet eftersom det kanske inte är det lättaste att jobba med. Samtidigt är det den faktorn som ger den högsta utväxlingen.

Lika viktigt som att investera i en ny maskin, lika viktigt är det att investera i människor.

Det är sällan diskussioner om att inte investera i maskiner om payoff tiden är kort, kapacitetsbrist finns, kunder förväntar sej mer o.s.v . Argumenten tycks aldrig saknas för att prioritera hårdvaru investeringar i tid och otid. 

Däremot är det väldigt lätt att ta rödpennan och stryka utbildningskontot, det fria kaffet, julklappen eller midsommarfikan. Detta ses ju bara som en kostnad... Med det synsättet är det bara en tidsfråga innan man som organisation tillhör förlorarna. I dagens globala värld finns det alltid bättre maskiner någon annanstans. Titta på Kina. Dom kopierar varenda maskin från västvärlden. Maskinen är inte speciellt mycket sämre.

Skillnaden ligger i medarbetere som hanterar den....

Många glömmer att Kina och Indien har varit dom dominerade länderna i världshandeln under dom sista 2 000 åren..undantaget c:a 1830-2010.. då västvärlden genomgick industraliseringens underverk. Vad kommer hända  nu när Kina och Indien genomgår sin industralisering? Vad har vi att konkurrera med då?....Jo våra medarbetare.

All den inneboende kompetens och energi som medarbetarna har måste få fritt spelrum. Den som har den bästa och mest kreativa medarbetaren vinner. Inte den som har finast maskin, för dom skiljer inte så mycket mer...