Ledarkvalite?

Inlagt av ilpo fre, 17-06-2011

Allför ofta ser man det klassiska misstaget att duktiga specialister befodras till chefer med följd till att företag och organisationer ,i bästa fall ,stagnerar i sämsta fall degenererar.

Duktiga tekniker sätts som chefer därför att... dom är duktiga på teknik?....dubbelt slöseri..kasta bort en begåvad projektledare/specialist och samtidigt få en dålig Ledare.....

Paradoxalla säger ingen säger nej.

Teknikern är smickrad över att,som han och omgivningen ser det bli befodrad.

Ledningen är övertygad om att teknisk processkunskap garanterar hög kvalite på humankapitalet.

Vid analyser av icke fungerande organisation bör man vara försiktig med förutfattade meningar innan ordetlig genomlysning har skett.

Om företaget har för avsikt att utvecklas bör man fundera över vilket ledarskap resp medarbetarskap man eftersträvar..

Ett tydligt och konsekvent ledarskap som bryr sej om alla?

Som uppmärksammar alla och är förutsägbar.?

Som ärr ett föredöme och visar vägen.?

Har ryggrad att stå för sina åsikter men även ödmjuk att ta misstagen.?

Om man instämmer i ovan bör man redan innan vara bered på dom nya krav som detta ställer på det Nya Ledarskapet som ska styra detta.

I motsattsförhållandet så är det dåliga Ledarskapet i  det långa loppet ett hot motden kommande tillväxten. 

Att det inte finns kompetent persona ltill industrin är en myt.

Ledarnas arbetsuppgift att se till att arbetsplatsen är så attraktiv så det finns en kö sökande dit

Det är också Ledarna uppgift att utveckla medarbetarna.

Ledarnas roll är att utveckla humankapitalet.

Tänkvärda ord.

Att hoppas och önska är ursäkter för att inte få saker gjorda.