Morgondagens Vinnare

Inlagt av ilpo fre, 17-06-2011

Att skapa en meningfull kultur.

Bygga en kultur av Mening är att föra både själ och hjärta i handling.

Företagskultur

Kunskaper och färdigheter räcker inte längre för att skapa hållbart värde i företag och organisationer.

Framför allt behöver vi engagerade, företagande och produktiva anställda som brinner för sitt arbete, liksom ett mer äkta ledarskap, som har kapacitet att dra fram kvaliteterna i varje anställd.

I en stark kultur är är energinivån hög och människor i stark harmoni med verksamhetens mål.

I en svag kultur är energin låg och värderingarna är inte i harmoni med företaget.

En kultur vaknar till liv när de anställda upplever att de operativa målen, ledarskap och organisation är anpassad till deras personliga värderingar och mål i livet.

Att leda och driva kulturell förändring ställer krav på ledare

Kärnvärderingar
En djup självinsikt och kunskap om egen och anställdas kärnvärderingar.
Kompetens
Att integrera medarbetares personliga värderingar och mål med strategiska och operativa målen i organisationen.
Ett äkta Ledarskap
Som har kapacitet och kompetens att leda en organisatorisk omvandling ur alla perspektiv och nivåer samt etablera ett dynamisk balansen i flödet Ledning-Medarbetare och Medarbetare-Ledning
Uppföljning
Av kulturell förändring som exempel, nivåer av energi, attityder, engagemang, effektivitet och entreprenörskap.
Operativa verktyg och processer
Som kombinerar utveckling av humana egenskaper och rationella värdeskapande faktorer

Medarbetarnas engagemang gör skillnad!

Vi tycker om att "prata om engagemang och motivation", Vi säger att vi tror på det, vi övertygar oss själva och andra att det är viktigt. och ändå - vad gör vi i verkligheten?

Enligt en Gallup undersökning är 70% av de anställda i amerikanska företag oengagerade. Dessa fördelas på:

  • 56% gör sitt jobb utan passion eller energi.
  • 15% försöker aktivt att "sabotera" arbetet.

En summering skulle då kunna se ut som följer:

29%
Dom Engagerade
Arbetar med passion, skapa idéer, känna sig delaktiga i och driva organisationen framåt.
56%
Dom Likgiltiga
Gör vad de blir tillsagda - utan passion och energi.
15 %
Dom Aktivt oengagerade
Personer som inte bara är oengagerade utan dom är Aktivt oengagerade d.v.s dom medvetet "saboterar" arbetet.

I USA tillhör denna grupp 15% av dom anställda och kostnaden för den amerikanska ekonomin för deras verksamhet uppskattas till 328 miljarder dollar per år.

Medarbetarnas engagemang är grundläggande för arbetet. Om den anställde är lycklig eller ej är inte grundfrågan. Glada människor kan fortfarande vara oengagerade

Men människor som bryr sig om sitt bidrag till arbetet gör skillnanden.

Vi använder termen "engagemang" för att beskriva den anställdes bidrag - en kombination av hur människor känner och tänker.

Medarbetarnas engagemang är personligt.

Medarbetarna är människor, och de ser på världen genom sina egna glasögon, sinnen och hjärtan. De reflekterar över hur dom blir:

  • Uppskattade
  • Vilken erkänsla deras arbete ger
  • Ledningen erkännande av deras insats.
  • Hur meningsfullt deras arbete är för dom själv och andra.

Engagemang är inte en matematisk process som kan hanteras med teori. Det är en personlig upplevelse i sampelet mellan medarbetare och organisation.

Personlig mening och engagemang - det mest kraftfulla drivkraften.

Djup meningsfullhet skapar energi, engagerar och motiverar varje individ. Det skapar talang, effektivitet, produktivitet och den bästa mänskliga kvaliteter.

I en organisation som skapar personlig mening har man klara strategiska fördelar eftersom den frigör all kompetens hos dom anställda.

När medarbetare finner mening i/på jobbet leder det till att hela verksamheten drivs mot en hållbar strategi och handling, eftersom medarbetarna själva vill behålla en känsla av mening i arbetslivet.

Hållbarhet är agera meningsfullt. Utan mening dräneras

Graden av engagemang beror på graden av mening dom anställda upplever i sitt arbete.

Psykologer kan hjälpa oss att identifiera negativa attityder och låga nivåer av engagemang och finna förklaringar i våra olika personligheter, men de kan inte vända dem till positiva. Information om vad som är fel med oss inspirerar helt enkelt inte till förändring.

Vi vet att människor har en inneboende tvekan för förändring, vissa till och med en rädsla till förändring. För att övervinna rädslan till förändring (inom rimlig tid / kostnad ) måste man använda nya processer som frigör människor och organisationer inifrån och ut, ner och upp.

Dina värderingar - Ditt Liv

Bara det som vi upplever som fundamentalt sant och engagerar oss djupt inuti har makten att aktivera vår vilja till förändring. Det är en illusion att tro att förändringar i attityder och beteenden kan hanteras i topp-ner-processer. Det kan bara bli inspirerad genom ett erfarenhetsbaserat, självupptäckt inlärningsprocess. Denna utlöser en inre process av personlig utveckling och förvandling.

När människor lever enligt sina egna äkta värden ger det en känsla av djup meningfullt i vad de gör och energi inifrån.

Begrepp och engagemang - Kommande Strategiskt Ledarskap.

Kärnan i varje kultur, t.ex. en grupp eller organisation, är de personliga värderingar.

När dom är i harmoni bildar dom en homogen kultur, eftersom de återspeglar samma livserfarenheter och perspektiv av betydelse.

Kärnvärden i en kultur  visar hur människor i den kulturen vill leva sina liv i organisationen  för att uppleva mening och betydelse.

Det finns en direkt koppling mellan kulturen och dom personliga värderingar, mening, engagemang och prestation.

Den nya generationens ledare är medvetna om detta. Genom att förena verksamhetsmål med personliga värderingar skapar de motivation och engagemang, förståelse och ömsesidig respekt hos medarbetarna. Detta förbättrar produktiviteten och ger organisatorisk framgång.

Organisationer som har kompetens att skapa en arbetsmiljö där medarbetarna upplever en djup känsla av personlig mening i arbetet - en kultur av meningsfullhet - har en strategisk fördel konkurrensfördel.

Bygga en kultur av betydelsen

Nyanställd personal kommer med sina egen prioritering, värdering och agenda, och inget annat än ökad meningsfullhet kommer att förändra deras vilja till att ändra inställning, attityd och beteende.

Ökad information kan aldrig vara en ersättning för den egna personliga erfarenhet. Det är ett välkänt faktum bland ledare som leder framgångsrika
organisationer att det finns en "glädje i väggarna"

Människor lever efter sina egna ideal och värderingar och får mer energi från sig själva.

En meningsfull kultur skapas genom att anpassa verksamhetens mål och syfte med den personliga meningsfullaktigheten hos medarbetaren.

Det är ett välkänt faktum att ingen hållbar förändring någonsin kommer att inträffa om inte människor vill ändra sej själv.

Den äkta viljan till förändring kommer inifrån behovet av mening och betydelse i privatlivet.

Det är sant för varje person och det är sant för alla organisation.

Skapa förutsättning till förändring innebär, att hjälpa medarbetare att identifiera sina ursprungliga värderingar och organisera sitt arbete så att de kan leva enligt dessa värderingar och ständigt finna mening i arbetet. Detta ger dom energi att förändrass i linje med de växande kraven på marknaden och i organisation.

Varje samhälle eller organisation, där människor lever enligt deras äkta värden, växer exponentiellt, eftersom varje enskilt verk utgår ifrån sin egen högsta potential - självmotiverad, och drivs av djupa personlig mening.

Det finns ingen gräns för ett mänskligt sinne som drivs av mening, inga kunskaper de kan inte lära sig, inget projekt som de inte kan hantera.

Vinster

För den enskilde frigörs talanger och förmåga som varit dolda p.g.a brist på inspiration - det vill säga frigör hela potentialen i en person. När talanger blommar, kommer framgång naturligt, och inspirerar oss att ytterligare utvecklas och släppa ut mer talang etc, det motiverar oss att leva ett friskt och meningsfullt liv.

För organisationen. frigörs den fulla potentialen i sin medarbetarstab. Det sägs t.ex. att entreprenörskap (en värdefull talang i varje organisation) är något bara något ett fåtal är begåvade med. Det är en illusion att det skulle uppstår med en begränsad självinsikt och snäv syn på människan. Varje person vill kanske inte starta ett företag, men varje person har förmågan att vara företagsam - dvs skapa en idé och visa det i verkligheten.

Vad som saknas i många fall är viljan att vara företagsam – den viljan kan inspireras av klokt ledarskap och management.

Detta skapar

  • Energi till dom anställda
  • Effektivitet och produktivitet till organisationen och företag.
  • Framsteg till samhället..