Vision-Strategi-Handling

Inlagt av ilpo

Endast genom att låta dina medarbetare växa kan du få del av den kompetens och kraft från varje medarbetare som företaget behöver.

Nyckelordet heter tillit och förtroende. Genom att skapa en enkel och tydlig struktur skapar du tillit och förtroende inte bara hos dej själv utan ochså hos medarbetarna. Enkelhet är ett ledord som inte nog kan poängteras. Visualiserad enkelhet ger oftast mest värde för resursinsatsen. Den röda enkla tråden måste kunna följasfrån Ledningen ända ner till den enskilda medarbetaren. Först vid målen har accepteras längst ut i produktionen kommer resultaten. Detta förutsätter att det parallellt finns en informationsstruktur som visualisear viktiga data.

Genom att stegvis använda valda delar av LEAN kan man bygga upp en produktiv miljö för både humankapitalet och strukturkapitalet.

Ex på modelluppbyggnad är:

Informationsstruktur med

 • PPM
 • OEE (förenklad)
 • Kapacitet
 • Produktivitet
 • Leveranser

Övergripande mål för strukturerat förbättringsarbete:

 • Omsättning per anställd
 • Täckningsgrad per anställd

Balanserat Måltavla:

 • Närvaro
 • Lager
 • OEE  
 • PPM
 • Lev säkerhet
 • Miljöförbättringsindex
 • EBITDA