Den tredje faktorn

Inlagt av ilpo fre, 17-06-2011

Det är med förvåning som man iaktar hur många som är felplacerade i arbetslivet. Tyvärr finns det otaliga exempel på t ex dåligt Ledarskap som skapar fantastiska prestationsförluster och samhällsförluster i form av uteblivet resultat. Det makalösa är också att detta verkar få pågår helt ohämmat. Avsaknaden av självkritik i chefsleden lyser med sin frånvaro. Istället verkar tesen om Chefen = den mest kompetenta och duktigaste medarbetare vara fast cementerad åtminstående hos Chefer själva..tyvärrr...

Den dåliga självinsikten riskar inte bara dagens resultat utan får även långsiktiga konsekvenser eftersom det sprider sej som ringar på vattnet. Attrationskraften hos arbetsplatser med dålig kvalite på Ledarskapen kommer att dramatiskt sjunka ju mer förnyelsen av 40 och 50 talister sker. Dom nya värderingarna som i allt högre grad styr vår självmotivation och inre drivkraft gör att kraven på ett kvalitativt högre ledarskap ökar med automatik. Då förnyelsen och utveckling av Ledarskapet inte ske i varken rätt riktning eller med tillräcklig fart kommer vi att tappa konkurrenskraft mot tex kommande lågprisländer.

Med förnyelse menar jag den feghet och rädsla som existerar bland dagens chefer för att inse att det finns duktigare medarbetare på golvet som förtjänas att släppas fram och att det i sin tur inte betyder att Ledarskapet på något sätt är sämre snarare tvärtom.

Med utveckling menar jag den brist på insikt som finns i bland dagens Ledare att det faktiskt ställs nya krav på ett nytt Ledarskap och att vägen med Piska och morot är förlegad. Att vara en framgångsrik ledare idag ställer krav på anpassning till dagens rådande värderingar och att hänsyn tas till detta när målformulering sker för avdelningen eller företaget. Det betyder inte att man nödvändigvis håller med värderingarna men att hänsyn måste tas till dom för att skapa Självledarskap och inre motivation.

Det är en offentlig hemlighet att förutom dom två självklara drivkrafterna

  1. Inre primära Behov såsom mat, värme och sex.
  2. Belöningar utifrån såsom pengar mm

Finns det en tredje som är överlägsen dom två första men också den svåraste att hantera i Ledarskapet, nämligen inre motivation och självledarskap. Denna tredje faktor har ochså länge förkastats av olika instanser såsom kontroversiell och "flummig". Fortfarnade kvarstår dock faktum att det är vetenskapligt bevisat med försök redan 1949 att faktorn finns. Men som som alltid mot allt nytt så finns det en rädsla och misstro mot förnyelse och när det gäller så starka aktörer som Chefer är motståndet värre eftersom egenskapen att visa utvecklingsbarhet mer tolkas som sårbarhet och på något sätt ses ner på i Chefskadern. Då är det mer accepterat att peka med hela handen även om det är helt fel och dessutom i fel riktning.

Därför finns det så få Ledare som aktivt arbetar med den tredje faktorn.