Nulägesanalys för TEAM

Har sammanställt en enkel mall som kan vara bra att använda vid en nulägesanalys av startläge TEAM.

Värdera varje punkt mellan 1 till 6

Laganda.

  1. Många låter sej påverkas av de mest positiva.
  2. Konflikter synliggörs och behandlas aktivt.
  3. Vi tar tillvara dom positiva sidorna hos varandra.
  4. Vi ger utryck för trivsel.
  5. Vi vågar uttrycka åsikter och önskningar.
  6. Många använder Medarbetare och Ledare för att utvecklas.

Lagarbete

Möteskvalite

Enkla tips för bra möteskvalitet.

  • En mötesledare
  • En som skriver
  1. Syftet med mötet?
  2. Vad vill mötet uppnå?

VAD   Innehåll och Agenda klara i förväg.

SYFTE  Vad ska vi uppnå med mötet?

HUR      Formen

AGERANDE   Vem leder?,Vem Deltar och VARFÖR?

Slutligen. Kalla inte för många till möten.Det bli bara  oklarheter när en del sitter på möten utan att tillföra något. 

Citatet

Alltför många människor gör idag av med för mycket pengar, som dom inte har, på sådant dom inte behöver.För att göra intryck på människor dom inte tål.

Kulturförändring och dess spelare

Läste en intressant artikel av Sharon Turnbull om kulturförändring och vilka slags reaktioner olika typer av människor har.Jag recenserar (fritt) hennes text med mina personliga reflektioner Hon har studerat dom i perspektivet Kritisk----Okritisk samt Hängiven---- skeptisk. Dessa två parametrar bildar spelplanen för 6 olika typer av individer.

Sidor

Prenumerera på Ilpo.Axenhus.com RSS