TOA - 22

Inlagt av ilpo ons, 24-03-2010

Det otroliga slöseriet med toabesök på arbetstid måste stävjas. För att underlätta effektiv toalett utnyttjande kommer följande standard att införas in dom flesta större företagen,

STANDARD TOA-22
  1. Ansök om toalettbesök .Skall ske dagen innan med blankett T-1. Är du man och har ett mindre behov av karaktären PISS-1 kan blankett T2 användas. Enligt standarden tillåts endast 6 besök per vecka då detta är en EU standard.Vid Jul och Standardens dag tillåts 1 extra besök.  
  2. Vid godkänd ansökan skall denna medtagas till arbetsplatsen och hängas i därför avsedd mapp märkt TOA. TOA mapp skall anbringas på skrivbordet väl synlig på en sidosektion.OBS valfri sektion! Detta för att visuellt ledarskap skall kunna ske.
  3. Vid besök medtages ansökan och innan besök inleds på inrättningen skrivs ingångstiden upp på ansökan och ansökan placeras i hållare på inrättningsdörr då besök inleds.Enligt standarden tillåts ej längre tider än punkt 5.
  4. Knappa in man eller kvinna på standardpanelen inne på toaletten och följ dom detaljerade instruktionerna för avklädningsprocess enligt standard KLÄD-1.
  5. Besökstid är för Damer 4,2 minuter.Herrar  3,1 minuter. Detta oavsett behov.Observera att enligt standarden öppnas dörren på vid gavel efter standardtiden utgång.Observera att visuellt ledarskap kan ske.
  6. Papperhållare är LEANhållare där endast ett uttag kan ske per besök. Detta minskar företagets kostnader med 6 003:-/ 1 000 anställda.
  7. Efter avslutat besök lämnas blankett till närmaste Ledare för arkivering.Avdelning med högsta antal besök per månad ger Ledare straffpoäng. Ledare skall utöva visullt ledarskap enligt blankett TOA-22L. Minst 3 per vecka inlämnas till Ledningsgruppen för utvärdering.
Straffskala.
Besök utan tillstånd
Avsked
Besök med avslagen ansökan
Avsked.
Besök med fel blankett
100 poäng
Ansökan uppoch ner på dörr
50 poäng
Våld på papperautomat
Avsked.
Ej spolat
100 poäng
Överskriden tid
Avsked.
Fel inknappning
100 poäng.

Alla anställda förväntas följa ovanstående standard i syfte att vi skapar ständiga förbättringar!  

Vid uppnådda 500 poäng skall diskussion avseende fortsatt anställning ske.

Ledningen