Måndag 10 Okt 2011. ....658 och Höst

Inlagt av ilpo tis, 11-10-2011

658 blev det magra resultatet vid premiär träningen i Vimmerby bowlinghall. Desto svårare var det att hitta hallen...inga skyltar och genomgång via idrottshallen ...men till slut lyckades vi lokalisera var den låg.

Sent spel vid 20,00 och antagligen nerspelade banor gjorde underlaget något svårbemästrat.Spridningen på förstaslagen lämnade mycket att önska och det märktes på avsaknaden av strikeföljder. Hade nog inte ens en dubbel på 4 serier...när hände det sist?..Spärrspelet var stabilt med 4 onödiga klipp....lägg sedan till 4 hål så blir inte slutsumman så mycket bättre...

Väderomslaget till höst gör sej påmind. Höstjämningsdagen är passerad och ljuset börjar minska i omfattning. Men till slut vänder det så det är bara att trava på.