Harald Stake

Inlagt av ilpo

Apropå hysterin bakom toapapperhamstring idag och dåtidens historia.

Ett alternativt återanvändning av annat papper än tidningar och toappapper visade vår store krigare Harald Stake (1598-1677) på, han var härförare under fyra olika svenska regenter och krigade i dussintals med krig, bland annat tre stycken mot vår ärkefiende Danmark.

Han ledde erövringen av Bohuslän och blev det nya landskapets generalguvernör. Vid det sista kriget, den så kallade Gyldenløvska fejden 1676, var den då 78-årige Harald Stake befälhavare på Bohus fästning, som belägrades av den danska Norgearmén.

Den danske befälhavaren Gyldenløve skickade ett brev till Stake med en uppmaning att kapitulera. Harald Stake fattade omedelbart gåspennan och skrev tillbaka på bästa barocksvenska:

"Sittjande skitande fick jag ditt brev;
ju mera jag läste, ju mera det drev.
Marken var bar och det fants intet löv.
Därför tog jag ditt brev och tårckad min röv”

Sedan höll han fästningen resten av kriget.
Fröding snodde senare dikten