Vision och Målbild

Vad är en vision? För mej är det ett mål i livet dit min väg bär. Rak eller krokig. Det viktiga är inte för mej att vägen är den kortaste utan att riktningen är någorlunda rätt. Vägen dit kan ha många mervärden även om den är krokig... Visioner bör finnas överallt,utan visioner skapas ingen energi och utan energi går vardagen väldigt tungt och negativismens elaka ansikte lurar bakom hörnet... Man bör balansera upp sin tillvaro enligt dom tre cirklarna och sätta en vison på varje för att sedan se om det hänger ihop. Många människor är väldigt tydliga med en av cirklarna och tycker att det räcker så,men resultatet blir oftast en snedvridning som gör att man tär på dom andra två cirklarna. I det långa loppet ger detta någon form av negativt bakslag. Se det som en belastning eller utnötningsskada. Droppen urhålkar stenen.... 

Den personliga arbetskärriären har många hyfsat bra grepp om vart man vill. Tjäna pengar, position,makt inflytande vidareutveckling inom/utom yrket o.s.v,  men hur ser det ut i dom två andra cirklarna?

Börja med en  nulägesanalys:

Nuläge Vägen mot Visionen
Arbetet Ex  lärling 3 år mkt övertid sedan byta jobb 1-2 ggr Egen Hantverkare inom 10 år.
Jag aktiv Fotboll,simning gå tränarkurs,börja matlagningskurs ny  matlagning   (5år)+tränare Fotboll.(6 år)
Familj Gift,inga barn,Lgh inkomst yy,max arb tid dd 4 ,sommarstuga, nytt radhus.

Om man sedan kombinerar ovan med sin ev partner så är det ju viktigt att visionerna ihop stämmer överrens. Tänk om inte den ena vill ha sommarstuga eller kanske har andra tidsperspektiv och hur ser Jaget och kärriär bilden ut? Redan av ovan ex kan man dra slutsatsen att det kommer bli svårt med tiden då ambitionsnivån ligger högt i alla tre cirklarna. Om sedan vägen blir lite krokig så är risken överhängande för slitningar...

Nulägesbilden.
Utgår ifrån  ''Det gemensammas bästa''
Bygg ditt lag
Hur organiseras?, Kompetens?  
Utveckla kartan
Vilken målbild, Värderingar, Riktning, Vägen/Hur, Strategi.

När det gäller Teamet eller Laget:

Utveckla Lagarbetet.

  • Samspel
  • Arbetssätt
  • Kommunikation
  • Utvecklingskompetens
  • Träning

Utveckla Lagandan

  • Förhållningssätt
  • Värderingar
  • Attityd
  • Beteende