Utgångspunkter för lagarbetet

  • Varje lagmedlem är unik,utvecklingsbar och ansvarig
  • Varje lagmedlem är viktig och villig att påverka och låta sej påverkas
  • Varje lagmedlem väljer och tar ansvar utifrån det gemmensammas bästa
  • Jag utvecklas mer I en gemenskap
  • Mångsidighet och olikhet är en förutsättning
  • I vårt lag kan jag prata om allt
  • I vårt lag kan jag vara mej själv

En av förutsättningarna för hur bra man kommer att lyckas med team byggandet är vilken grad av öppenhet man lyckas uppnå. Detta gäller alla former av team t ex Ledningsgrupper, skiftgrupper mm. Dom oilka graderna av öppenhet är: 

Nivå Kännetecken Exempel Beskrivning
-1 Självbedrägeri (jag är inte medveten) Jag undanhåller mina erfarenheter från dej och mig själv. Omedveten nivå.allt som jag väljer att kännas vid och därför inte kan berätta för dej.
0 Jag undanhåller från dej..(tystnad) (allt som händer står härunder) Jag är medveten om något betydelsefullt men uttrycker inte direkt det till dej. Många bortförklaringar. det angår inte dej,det kan såra dej,ingen nytta,kan få sparken...
1 Du är..... (Om dej) En idiot. Att uttrycka en åsikt om dej.även nedsättande är ett steg mot öppenhet.jag koncentrerar uppmärksamheten på dej. Jag är kritisk,men jag uppvisar mer självkännedom. Men jag stannar här kommer jag sannolikt få problem.
2 Mot dej känner jag...Jag (känner att jag) tycker.....(jag till dej) Ogillande. Illa om dej. Jag uttrycker mina känslor för dej vilket kräver självkännedom. Jag flyttar uppmärksamheten från vad du gör till vad jag känner gentemot dej.jag kan fortfarande hamna i svårigheter
3 Eftersom du........ (Skäl) Inte belönar/ uppskattar mitt arbete Den rationella och bortförklarande nivån.Jag redogör för ditt handlande som utgör grunden för mina känslor,det förklarar och rättfärdigar mej. Här kan jag inleda en dialog med dej och minska hotet.
4 Jag tror att du tycker att jag... (du till mej) Är inkompetent Jag generaliserar och inbilalr mej att du tycker jag är betydelselös,inkompetent/osympatisk.Jag är inte fullt medveten om min känsla men jag börjar bli mer medveten om mej själv.Finns möjlighet till dialog.
5 Jag är rädd att jag är... (om mej) inkompetent Jag erkänner mina farhågor om mej själv.Jag förstår att så här tycker jag om mej själv.Om jag har så här mycket självkännedom kommer jag inte att hamna i konflikt. Före denna nivå föredrog jag att tillskriva dej denna känsla istället för mej själv

Var finns ni tabellen?