Processer kräver hög acceptancs

Förändringar är bland det svåraste att jobba med. Omgivningen är olika processer.

Tänkvärt: Är processen effektiv? Är den rätt? Handhas den av rätt människor?..Ska något rättas till?

Speciellt bör man lägga märke till all exinformation. Ju tydligare man kan identifiera den Ex information som finns i givna situtioner desto klarare finner man nya lösningar och perspektiv på processen.Kvalitet i beslutsunderlaget ökar.

Exinformation 0 allt som inte sägs men menas t ex med kroppsspråk. Ju mer av den osynliga delen av isberget som identifieras och analyseras ju mer ökar chansen till förståelse av grundorsakerna till processbeteendet.

Förklarningsmodellen som väljs efter det bör vara begriplig för alla inblandade.

Om inte förklarningen är accepterad av alla inblandade så kommer effektiviteten att bli låg.

Formel: E = K x A, där E = Total effektivitet , K= kvalite i beslutsunderlaget , A = Acceptance för beslutet.

A skall ha så högt värde som möjligt enligt skalan 1-6 :

  1. Flopp-icke beslut
  2. Aktoritetsbeslut
  3. Minoritetsbeslut
  4. Majoritetsbeslut
  5. Koncensusbeslut
  6. Enhälligt

K står för kvalitet på research arbetet med underlaget.

Tänkvärt citat

Naturen tillåter inga vaccum.