Nulägesanalys för TEAM

Har sammanställt en enkel mall som kan vara bra att använda vid en nulägesanalys av startläge TEAM.

Värdera varje punkt mellan 1 till 6

Laganda.

 1. Många låter sej påverkas av de mest positiva.
 2. Konflikter synliggörs och behandlas aktivt.
 3. Vi tar tillvara dom positiva sidorna hos varandra.
 4. Vi ger utryck för trivsel.
 5. Vi vågar uttrycka åsikter och önskningar.
 6. Många använder Medarbetare och Ledare för att utvecklas.

Lagarbete

 1. Vi fattar ofta gemensamma positiva beslut.
 2. Vi reflekterar ofta över vårt lärande.
 3. Vi reagerar positivt på nya ideer.
 4. Arbetet sker i medskapande anda.
 5. Vi använder våra olikheter
 6. Svåra och negativa utmaningar möter  vi med aktivt handlande.

Summera allt till

 • Våra viktigaste utvecklingsområden.

Plocka ut 1-2 inom varje område (laganda och lagarbete)

Tänk sedan igenom hur du ska tackla detta,agera  och gör en ny analys om 12 månader.