Ledarskap - SF-Ledare

Ledarskap......Vad är det?

Reflektioner om Ledarskap.....

Man förtjänar Ledarskap det är inget som man får eller erhåller via en formell titel..Visst, man kan få makt via en formell titel

men äkta ledarskap kommer inte automatiskt.

Jag tror på ett enkelt och jordnära ledarskap kombinerat med tydlighet. SF-Ledare.

Svensk-Finsk Ledare..... Kombinationen som har urgamla rötter i både människor och händelser..

Ta det bästa ur kombinationen och förädla det mot dom lokala förutsättningar som finns.

Finsk tydlighet,rakhet,enkelhet kombinerat med Svenskt lyssnande, delegerande, prestigelöshet och coachhet. En SF-Ledare.

Det finns alltid en fram och baksida på myntet,detsamma gäller människor. Det faller på Ledaren att utveckla människor och grupper så att vi strävar ihop mot samma utmaning. Det finns alltid problem eller svagheter som måste övervinnas för att nå nya mål.

Är man en bra ledare om man själv arbetar 50-60 timmar per vecka och mår dåligt av det?  Har man inte i själva verket misslyckats som just Ledare då? Är inte tanken med Ledarskap att få andra att växa och utvecklas? Alltför många glorifierar idag sitt ledarskap med just den kvantitativa mätetalet timmar/vecka....samtidigt som dom privat bränner sej själva...

Är det inte i själva verket frågan om rädsla?  Rädsla för att inte vara behövd som Ledare... Rädsla att kanske en dag upptäcka medarbetare som kan mer än jag som Ledare.. hemska tanke!... eller ännu hemskare.. tänk om någon av mina medarbetare skulle få mer beröm än jag!.......... Rädsla för vad andra ska tycka om jag inte plötsligt är Ledare eller inte kan allt?...

Rädslan och dolda Agendor driver idag allt för många företag in i återvändsgränder som i värsta fall slutar med nedläggning..

Om 10 personer presterar 5% mer ger detta 20 timmar mer i veckan...som kan fördelas på olika delegerade uppgifter... om Ledare jobbar med att uppnå den utvecklingen av medarbetarna så slipper han själv jobba dessa 20 timmar... Om du som Ledare inte själv finner tillfredställelse i att se andra växa och prestera resultat skall man fundera över sitt yrkesval och vad som egentligen driver dej att fortsätta som Ledare.. Prestige?... Makt?..... Egen Agenda?

Det finns många tänkvärda Citat,här är några:

-Om du är en del av problemet är du också en del av lösningen.

 -man kan inte korrigera fel riktning med ökad hastighet

-att hoppas och önska är ursäkter för att inte få saker gjorda.

-Det vi försöker undvika är det vi borde ta itu med.

IAX.