Brist på Feedback och Ledarskap

Bristen på feedback skapar onödiga störningar i form av frustation och förluster. förluster i energi och engagemang hos alla människor oavsett var i organisationen man arbetar.

Men att ge feedback är inte en av dom enklaste sakerna i ledarskapet. Detta är dessutom inte något som man kan läsa in i en bok och tro att det sedan bara är att gå ut och göra det.

Rätt använd är feedback dock ett av dom starkaste korten i Ledarskap verktygen.

Bäst är naturligvis positiv feedback. Men även berättigad negativ feedback är bättre än det sämsta, nämligen att inte säga något alls.

Att inte säga något alls är att ge efter för ovissheten. Ovissheten som lämnar spelrum för spekulationer, rykten, korridorsnack och allmänt skitsnack utan fakta. Tyvärr väljer många ledare ändå detta alternativ då det kan vara det bekvämaste och man undviker att ta ställning.

Att ta ställning ,är en, i min syn, en av dom viktigaste frågorna som en riktig ledare måste gå i spetsen för. Att ta ställning betyder att du LEDER. Du stakar ut vägen och korigerar när det avviker.

Att ta ställning betyder också att du måste vara beredd att förklara och förtydliga för dom som inte förstår eller vill förstå.

Att ta ställning betyder kort och gott att du axlar ditt ansvar som ledare. Det som du får betalt för att göra.

Att inte ta ställning när det behövs är jättebekvämt just för stunden men är också fegt för du sviker din ledarroll och dom medarbetare som faktiskt tror på dej. Du förväntas stå på barrikaden när du behövs.

Som Ledare ska du förgå med ett bra exempel och ta ställning. Du kan inte förvänta dej att medarbetare ska göra det som du borde ha gjort.

Utveckling med Feedback bygger på ,i min värld, i alla fall 4 faser:

Förkasta
Det lägsta steget. Betyder att man förkastar feedbacken omedelbart.
Försvara
Man försvarar sitt beteende med en inställning att man i grund och botten har rätt ändå.
Förklara
Man försöker hitta ursäkter till fortsatt beteende.
Förstå
Man har accepterat feedbacken och försöker förstå hur man ska dra nytta av den till ett förändrat beteende.

Sättet att komma uppåt är att upptäcka sej själv i det ögonblicket det sker. Först då kan man komma vidare upp i faserna.

Först då kan man förstå feedbacken och orsaken till varför det blev som det blev.

Kanske man även då kan vända frustrationen till ett lärande om man inser värdet av frustrationen för att fånga lärandet.......