Kluriga gåtor

Varför kom inte tomten till er i år