Kluriga gåtor

Hur många grönsaker finns det på Finlandsbåtarna?