A är son till B,,,,

men B är inte pappa till A. Hur kommer det sej?