Vänner och ovänner

Tro inte på din vän förrän ni har ätit upp en halv spann salt tillsammans.