Ordspråk

Fri konkurrens är bra i princip, men bara i princip och egentligen bara i andra brancher än den egna, där det rent av är skadligt med konkurrens.