Om Vishet

Om det vore så roligt att att arbeta som många påstår, så skulle borgmästaren hugga sin ved själv.