Om vänner och ovänner

Ta aldrig ner ett staket innan du vet varför det sattes upp.