Om vänner.

Att göra en god gärning utan att tänka på att det är en god gärning, det är en god gärning.