Om smicker och förtal.

Förtal drabbar tre personer: den talande, den tilltalade och den omtalade