Om Pengar

Innehavare av alltför många kreditkort erinras om att summan av plasterna är kontant