Om moral.

Det är skamligt att det finns en moral för kvinnor och en för män. Jag tycker det ska inte finnas någon moral alls.