Om människan.

Andra människor är tämligen odrägliga. Man själv är enda drägliga sällskapet.