Om Lycka.

Lycka är att cykla i motvind. Det tar längre tid att komma fram.