Om Livet

Det är inte sanningen som gör människan stor utan människan som gör sanningen stor.