Om Livet.

Vi har  för många som lever utan att arbeta, och vi har alldeles för många som arbetar utan att leva.