Om humor

En historieberättare är en person som har gott minne och hoppas att andra inte har det.