Om arbete ,möda och lättja.

Jag har inga höga tankar om människor som berömmer sig av att de sliter och släpar. Om deras arbete verkligen är så besvärligt för dem så borde de hellre ha ägnat sig åt något annat.