Ledarskapscitat

Den store ledaren har inget behov av att gå i täten,för honom räcker det att peka ut färdriktningen