Kunskap och dumhet.

Dumhet har två sätt att vara.Den håller mun eller talar. Den tigande dumheten kan man stå ut med.