Körde mot rött....

Gubben och gumman var ute och bilade. När de kom till en korsväg, där signalen lyste rött, körde gubben rätt ut i korsningen. En polis som såg detta stoppade gubben och påpekade för honom att han hade kört mot rött ljus.
- Nej, det gjorde jag då visst inte, fräste gubben.
Det gjorde du visst, sa polisen.
Gubben stod envist fast vid sin åsikt. Till slut vevar gumman ner rutan och sa:
- Det är ingen ide att diskutera med min man, när han har druckit sprit...