Indianskt Ordspråk

Fråga frågor till ditt hjärta och du kommer
att bli besvarad från hjärtat.