Finskt ordspråk

Även den allra ömmaste svärmoder är inte så god som en egen moder, och den förståndigaste svärdotter går inte tipp emot en egen dotter.