Elaka citat

För att få något uträttat bör en kommitte bestå av högst tre personer,varav två bör vara frånvarande.