Dagens gåta

Vad kallar man det ryska nattflyget?

Gårdagens:Kontanter.