Citatet

Ju högre upp en djurart står desto mera onyttigt tar den för sej.Höns skriver inte aforismer.