Citatet

Jag är beredd att medge att jag inte alltid har rätt, med jag har heller aldrig fel.