Citatet

Att vara kvinna är mycket svårt, då ens huvudsakliga uppgift är att handskas med män