citat

En kyss är ett vackert knep som naturen skapat
för att hejda talet när ord blir överflödiga.