Citat

Ålder skyddar oss inte mot kärleken,
men kärleken skyddar oss till viss del mot åldrandet.