Citat

Det finns bara en optimist. Han har funnits här sedan tidernas begynnelse
och han är människan själv. Om vi inte hade en sådan storslagen optimism
som bar oss genom alla saker och ting, skulle vi inte vara här.
Människan har överlevt genom sin optimism.