Citat

De flesta författare betraktar sanningen som deras dyrbaraste ägodel; de är därför snåla med att utnyttja den.