Walter James Whitmore..

har givit många bidrag till eftervärlden. Han uppfann inte bara skohornet för galoscher utan är också Krocketsportens Fader...

Det var han som utarbetade regelverket för denna ädla sport.

Han gav också taktiska tips i spelet...dock finns ingen noterat om det finns ett samband mellan skohornet och sporten.....