Svenskhet

Grundar sej på vår gemensamma bondehistoria. Att ha platta organisationer i Sverige är lätt eftersom vi har så mycket gemensamt historiskt. Svensk Ledarstil använder kommunikationen som grundar sej i den kulturella gemenskapen odlad sedan århundraden i Sverige. Svenskhet är allt som är likformigt inklusive hanteringen av den. Grunden i kulturbyggande är Kommunikation.