Onsdag 12 Feb 2014.Dagens träning

Då avverkade vi  steg 3 och 4 i Gnilwoben.Tonvikt på balans och kontrollträning..Steglängdsträning ihop med koordinering av swing och ansats.

Oumbärliga hjälpmedel..

Sedan var det dags att omsätta lite kunskaper till spärrträning..

Koncentrationen låg på in nötning av 4-7-11 förflyttningssystem över 3:e pil.

För att gå vidare till träning av träffprocent spärr...

Där använder vi av oss  spärrschema för att kartlägga utvecklingsområden...

En timme går snabbt!